კონტაქტი

icon_widget_image ორშაბათი-პარასკევი: 09:30 - 18:30 icon_widget_image ქ. თბილისი. გ. ცქიტიშვილის ქ. N2, 0178 icon_widget_image (+995) 322 19 74 76 icon_widget_image info@energony.ge

მენეჯმენტი

კორპორაციული მართვა

სს ენერგონის კორპორაციული მართვის სისტემა ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას და თანამედროვე კორპორაციული მართვის პრინციპებს.

ენერგონის კორპორაციულ მართვაზე პასუხისმგებელია სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორთა საბჭო.

სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ჰოლდინგის განვითარების სტრატეგიას. დირექტორთა საბჭოს უსახავს გრძელვადიან მიზნებს და ზედამხედველობას უწევს მის მუშაობას.

დირექტორთა საბჭოს ყველა წევრი პასუხისმგებელია კომპანიის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული მიზნების შემუშავებასა და შესრულებაზე.

გიორგი ჩხაიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

მამუკა ჩხაიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ზურაბ სახელაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

აკაკი მაჭუტაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

გიორგი ელიავა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბექა ბიბილური

ფინანსური დირექტორი

ბექა წულაძე

კომერციული დირექტორი

ნინო მჭედლიშვილი

ადმინისტრაციული დირექტორი

ქეთევან შერვაშიძე

იურიდიული დირექტორი

უჩა კასაბური

სატრანსპორტო დეპარტამენტის უფროსი