კონტაქტი

icon_widget_image ორშაბათი-პარასკევი: 09:30 - 18:30 icon_widget_image ქ. თბილისი. გ. ცქიტიშვილის ქ. N2, 0178 icon_widget_image (+995) 322 19 74 76 icon_widget_image info@energony.ge

მენეჯმენტი

კორპორაციული მართვა

სს ენერგონის კორპორაციული მართვის სისტემა ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას და თანამედროვე კორპორაციული მართვის პრინციპებს.

ენერგონის კორპორაციულ მართვაზე პასუხისმგებელია სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორთა საბჭო.

სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ჰოლდინგის განვითარების სტრატეგიას. დირექტორთა საბჭოს უსახავს გრძელვადიან მიზნებს და ზედამხედველობას უწევს მის მუშაობას.

დირექტორთა საბჭოს ყველა წევრი პასუხისმგებელია კომპანიის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული მიზნების შემუშავებასა და შესრულებაზე.

გიორგი ჩხაიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

მამუკა ჩხაიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ზურაბ სახელაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

აკაკი მაჭუტაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

გიორგი ელიავა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

გიორგი მირცხულავა

გენერალური დირექტორი

თეიმურაზ ნიკოლაშვილი

დირექტორი ენერგეტიკის დარგში

ვლადიმერ ჯიქია

დირექტორი მშენებლობის დარგში

ნინო მჭედლიშვილი

ადმინისტრაციული დირექტორი

ბექა ბიბილური

ფინანსური დირექტორი

ბექა წულაძე

კომერციული დირექტორი

ვახტანგ ცხვარიაშვილი

ტექნიკური დირექტორის მოადგილე

ვალერი ტურძელაძე

ფინანსური დირექტორის მოადგილე

ქეთევან შერვაშიძე

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

უჩა კასაბური

სატრანსპორტო დეპარტამენტის უფროსი

თემურ ლომიძე

ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

დავით ჯინჭარაძე

შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მენეჯერი