კონტაქტი

icon_widget_image ორშაბათი-პარასკევი: 09:30 - 18:30 icon_widget_image ქ. თბილისი. გ. ცქიტიშვილის ქ. N2, 0178 icon_widget_image (+995) 322 19 74 76 icon_widget_image info@energony.ge

ვარდნილჰესის №1 ჰიდროაგრეგატის სარემონტო სამუშაოები

ვარდნილჰესის №1 ჰიდროაგრეგატის სარემონტო სამუშაოები

დამკვეთი: შ.პ.ს. “ვარდნილჰესი”
პროექტის ღირებულება: 147 500
შესრულების ვადები: 2008/01/08 – 2008/06/26
– გენერატორის როტორის ფერსოს ზედა პაკეტის დემონტაჟი;
– როტორის ფერსოს ქანჩების შემოჭერა, ქანჩების მობრუნების სიდიდე 1200-1800
– ფერსოს რკინასა და ზედა ჩამკეტი სოგმანებს შორის ღრეჩოების აღმოფხვრა ფოლადის სადებების დაყენებით. შადებების შედუღებით მოჭიდვა;
– დაზიანებული სოლისებრი ზოლის რეკონსტრუქცია;
– ფერსოს ადგილობრივი გახურების შემდეგ სარჭის დასმა ბოლოზე დაკუთხვის აღდგენით;
– როტორის ფეროს ზედა პაკეტის აწყობა, დაყენება და ქანჩის შემოჭერა;
– ნახვრეტების გახვრეტა M20 კუთხის დაჭრა და ფერსოს სარჭებში ჭანჭიკის დატანება;
– T-სებრ საყრდენებსა და ფერსოს რკინას შორის ღრეჩოების აღმოფხვრა ფოლადის სადებების ჩასობით;
– სიჩქარის რეგულატორისთვის საჭირო კაბელების მიწოდება,მონტაჟი;
– ნასოსის მიწოდება, მონტაჟი.