კონტაქტი

icon_widget_image ორშაბათი-პარასკევი: 09:30 - 18:30 icon_widget_image ქ. თბილისი. გ. ცქიტიშვილის ქ. N2, 0178 icon_widget_image (+995) 322 19 74 76 icon_widget_image info@energony.ge

ლაჯანურჰესის 2 ჰიდროაგრეგატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლაჯანურჰესის 2 ჰიდროაგრეგატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთი: სსიპ “ენერგოგენერაცია”
პროექტის ღირებულება: 860 400
შესრულების ვადები: 2006/05/26 – 2007/12/28
ლაჯანურჰესის 2 ჰიდროაგრეგატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები :
გენერატორის როტორის დემონტაჟი, ახალი ფრთების მონტაჟი როტორის ვენტილატორზე, როტორის სამუხრუჭე სისტემის მონტაჟი (ტუმბოს ჩათვლით), გენერატორის წყლით გაციების სისტემის ახალი სარქვლების მიწდება-მონტაჟი, ქვედა ჯვართავას დემონტაჟი, დაცენტრება, მონტაჟი, აგზნების სისტემის დემონტაჟი, აგზნების კარადების მონტაჟი, აგზნების ტრანსფორმატორის მონტაჟი, ჰიდროგენერატორის მოწყობილობების საბოლოო მონტაჟი, აგრეგატის გაშვება უქმ სვლაზე.